Takže ideš nájsť jedlo na palmách.
Máš štastie lebo uvidíš kokos priamo spadnutý na zemi.
beach
Kokos spadnutý na zemi