Rozhodol si sa priblížiť tým divním zvukom.
A naraz si uvidel ľudí!
Ísť k nim
Odpočúvať