Rozhodol si sa rýchlo odísť.
Po ceste späť na pláž si spadol a ako si sa zdvíhal uvideľ si niečo zlaté.
Odhrabať