Takže rozhodol si sa že ryby ulovíš rukami.
Rukami