Takže uloviľ si rybu.
Je to losos.
Bohužiaľ na shusi nemáš rižu takže potrebuješ oheň.
Kde pozbieraš konáre?
Na pláži
V lese