Rozhodol si sa urobiť si oheň.
Ale odkiaľ zobrať na to drevo?
Z pláže
Z lesa