Ideš spať bez ohňa. Lahol si si na piekovú pláž a zatvoriľ si si oči.
Ako zázrakom si sa zobudiľ na to ako ti niečo olizuje ucho.
Otvoril si oči.
Boľ to pes!
Začaľ si ho hľadkať a obzreľ si sa či náhodou niekomu nepatrí.
Nikto okrem teba a neho tam nebol.
Tak si ho pomenoval Olizovač.
Ďalej v 1.4