Rozhodol si sa urobiť si svôj nástroj z kameňa.
Spadnuté kameňe z hory