Máš nástroj!
Gratulujem teraz čo s ním?
Otvoriť kokos
Uloviť rybu