Rozhodol si sa ísť hlboko do lesa.
Si v hlbokom lese a počuješ divné zvuky.
Priblížiť sa
Rýchlo odísť