Vypil si kokosovú vodu.
Začaľ si sa cítiť dobre ale bol si veľmi unavený.
Spať bez ohňa
Pozbierať konáriky na oheň